Časté dotazy

Často kladené otázky (FAQ)

Je pro spolupráci nutná smlouva?

Pokud Vaše společnost vyžaduje, aby s dodavatelem byla uzavřena rámcová smlouva, samozřejmě ji připravíme spolu s fakturačními údaji.

Pro koho jsou naše služby vhodné?

Služby jsou vhodné pro všechny, kteří potřebují zajistit přepravu z libovolné adresy vyzvednutí a doručení (dokumenty, balíky, palety, nadrozměrné a objemné zásilky).

Jaký typ zásilek přepravujeme?

Dokumenty, elektroniku, látky a oděvy, zdravotnické zboží, průmyslové zařízení, vozidla a náhradní díly nebo i zboží podléhající omezením a zakázané zboží. Některé zboží je omezené určitými předpisy, což znamená, že ho nemůžeme přepravit. Závisí to na typu zboží, množství a místě určení. Různé země mají svá vlastní pravidla, proto nás musíte informovat, pokud chcete poslat něco, co je klasifikováno jako zboží podléhající omezením.

Kde najdu ceník?

Ke všem zákazníkům přistupujeme individuálně. S tím souvisí i individuální cenotvorba. Kontaktujte nás na adrese sales@sebalogistics.cz a my Vám připravíme cenovou nabídku dle Vašich potřeb. V případě kurýrních služeb a vytvořením účtu do platformy SEBAplus naleznete individuální sazby v našem online kalkulátoru.

Jaké jsou maximální rozměrové a hmotnostní limity?

Hmotnostní a rozměrová omezení se liší v závislosti na zvolené službě a místě doručení. Nejste si jistí, zda Vaše zásilka překračuje dané limity? Neváhejte nás kontaktovat.

Jakým způsobem lze přepravu objednat?

V případě objednávky pro Vás máme několik řešení:

 1. telefonicky
 2. e-mailem na sales@sebalogistics.cz 
 3. pomocí online aplikace SEBAplus

Všechny Vaše objednávky jsou vždy potvrzeny e-mailem.

Jaké údaje jsou nutné uvést do objednávky?

Správnou adresu vyzvednutí a doručení zásilky včetně kontaktů, počet kusů, rozměry, celkovou hmotnost. Požadavky na vyzvednutí a doručení zásilky, potvrzení výběru služby nebo servisu.

Jak správně zabalit zásilku?

Nesprávné balení představuje riziko pro Vaše zboží i ostatní zásilky. Proto prosím dbejte na to, aby Vaše zásilka splňovala minimální požadavky na balení. V opačném případě ji přepravce nemusí převzít do přepravy.

 1. nepoužívejte poškozené a vlhké krabice
 2. nedávejte těžké předměty do slabých krabic, krabice musí být dostatečně pevné, kvalitní a vhodné velikosti
 3. je-li třeba, použijte ke zpevnění krabice lepící pásku
 4. zásilky těžší než 70 kg musí být umístěny na paletu
Lze objednat obalový materiál?

Přehled možných typů naleznete v sekci Obalový materiál. Naši zákazníci si ho mohou prostřednictvím formuláře objednat zcela zdarma. Platí pouze v rámci kurýrních služeb.

Kde mohu sledovat stav své zásilky?

Zásilku lze sledovat:

 1. na online platformě SEBAplus
 2. přes webové stránky (Track&Trace), které Vám zašleme při potvrzení objednávky
 3. stav zásilky Vám rádi sdělíme telefonicky či e-mailem
Do jaké výše jsou zásilky automaticky pojištěné?

Všechny zásilky jsou standardně pojištěny dle úmluvy CMR.

Pro kurýrní dopravce platí:

 1. letecká přeprava 20 EUR/1 kg zboží
 2. silniční přeprava 10 EUR/1 kg zboží
Mohu si zásilku připojistit?

Ano. Připojištěním chráníte Vaši zásilku proti všem rizikům, která mohou být spojena s přepravou zásilky. Kurýrní přepravci si u pojištění zásilky účtují 1-1,5% z hodnoty zboží. U kamionové silniční dopravy, námořní dopravy a železniční dopravy je zboží pojištěno individuálně.

Pojistné se stanovuje podle:

 1. místa nakládky vykládky
 2. druhu zboží
 3. hodnoty zboží
Jak za dopravu zaplatím?

Přepravu lze uhradit těmito způsoby:

 1. platba předem nebo vystavení zálohové faktury
 2. na fakturu (standardní splatnost 14 dní, pokud není stanoveno jinak)
Co je palivový příplatek?

Palivový příplatek je příplatek k ceně za přepravu a je účtován za každou jednotlivou zásilku. Jeho výše je již zahrnuta v ceně každé přepravy bez DPH.

Co je volumetrická hmotnost?

Objemová hmotnost – objem v cm vydělen koeficientem 5000, který určí volumetrickou hmotnost v kg. Kalkulace podle volumetrické hmotnosti se uplatňuje v případě, že absolutní hmotnost je menší než vypočtená hmotnost volumetrická. Výpočet: rozměry v cm, A x B x C / 5000.

Kdy se zásilka musí celně odbavit?

Zásilka podléhá celnímu odbavení v případě, pokud se zásilka přepravuje mimo území EU. Neplatí pro dokumentové zásilky nebo zásilky po EU.

Jaké dokumenty jsou potřeba k proclení?

Ke standardním zásilkám s věcmi nebo zbožím, musí být vždy přiložena faktura pro celní účely (commercial invoice, proforma invoice). Jedná se o dokument, který popisuje, co je obsahem zásilky, uvádí hodnotu zboží, celní zařazení (HS kódy). S ohledem na specifikaci zboží, mohou být vyžadovány i další dokumenty, např. certifikáty o původu atp. Pokud potřebujete pomoci s vytvořením dokumentu k zásilce, zdarma Vám jej vystavíme.

Vystavíte nám VDD (vývozní doprovodný doklad)?

VDD Vám vystavíme u každé zásilky nad 1 000 EUR. Zároveň Vám zašleme i doklad o opuštění území EU. Vystavení VDD je zdarma. U dočasného vývozu může být tento režim zpoplatněn.

Co je to celní HS kód?

Tento kód určuje příslušné clo a sazbu daně splatnou za položku. HS kód by měl být vždy uveden na faktuře pro celní účely. Více informací naleznete na odkaze: https://www.celnisprava.cz/ 

Co je to EORI číslo?

Číslo EORI slouží jako jedinečný identifikátor pro následnou komunikaci s celními orgány všech členských států Evropské unie. Číslo EORI může být přiděleno pouze hospodářskému subjektu s právní subjektivitou. O přidělení čísla EORI si hospodářský subjekt požádá v tom členském státě EU, v němž má své sídlo. Pokud subjekt nemá sídlo v žádném členském státě, požádá o registraci v tom členském státě, ve kterém bude poprvé podávat celní prohlášení nebo žádat o rozhodnutí. V České republice jsou čísla EORI přidělována na všech celních úřadech, resp. registrace je prováděna všemi celními úřady, a to bez ohledu na místní příslušnost (adresu sídla nebo bydliště) hospodářského subjektu.

Jak reklamuji zásilku?

Pokud došlo ke ztrátě či poškození Vaší zásilky, je nutné nás informovat nejpozději do 3 pracovních dnů od převzetí zásilky a zaslat písemnou reklamaci na e-mailovou adresu reklamace@sebalogistics.cz. O výsledku reklamačního řízení budete informování nejpozději do 30ti dnů od okamžiku potvrzení ze strany SEBA Logistics o přijetí všech potřebných podkladů. Potřebné podklady pro vyřízení reklamace:

 1. podrobný popis zboží 
 2. fotodokumentace
 3. fakturu prokazující hodnotu zboží