Pravidla incoterms

Pravidla Incoterms

EXW (Ex Works)

Přepravu si kompletně zajišťuje příjemce zásilky a nese tak všechna rizika a poplatky.

DAP (Delivered at Place)

Prodávající zajišťuje přepravu až do sídla kupujícího, ale nehradí případné clo v jeho zemi.

DAT (Delivered at Terminal)

Prodávající zajišťuje přepravu na terminál v cílové zemi příjemce. Kupující neboli příjemce pak nese případné poplatky za uvolnění zásilky z terminálu.

DDP (Delivered Duty Paid)

Prodávající zajišťuje přepravu až do sídla kupujícího a hradí i případné clo v jeho zemi.

FCA (Free Carrier)

Prodávající zajistí přepravu na dohodnuté místo k přepravci, kterého určil kupující. Od této chvíle už je přeprava a veškeré poplatky záležitostí kupujícího neboli příjemce.

FAS (Free Alongside Ship)

Prodávající zajistí přepravu do dohodnutého přístavu. Od této chvíle už je přeprava a veškeré poplatky na kupujícím neboli příjemci. Naložení nákladu na loď je už tedy záležitostí kupujícího.

FOB (Free On Board)

Prodávající zajistí přepravu na loď do dohodnutého přístavu. Od této chvíle je přeprava a veškeré poplatky na kupujícím neboli příjemci. Naložení nákladu na loď je tak ještě záležitostí prodávajícího.

CFR (Cost nad Freight)

Prodávající zajistí přepravu do dohodnutého cílového přístavu, ale nezajišťuje pojištění zásilky.

CIF (Cost, Insurance and Freight)

Prodávající zajistí přepravu do dohodnutého cílového přístavu, vč. pojištění zásilky.

CPT (Carriage Paid to)

Prodávající zajistí přepravu na dohodnuté místo určení, ale nezajišťuje pojištění zásilky.

CIP (Carriage and Insurance Paid to)

Prodávající zajistí přepravu na dohodnuté místo určení, vč. pojištění zásilky.