Slovník přepravních pojmů

Slovník přepravních pojmů

Přepravní listy

Dopravci jej také nazývají „štítky na balík“. Jsou doprovodným dokumentem každé zásilky a na jejich základě zásilka automaticky směruje na místo doručení.

AWB (Air Waybill)

Letecký nákladní list používaný v letecké dopravě.

Tracking number

Sledovací číslo, pod kterým můžete zjistit aktuální informace o své zásilce, např. aktuální polohu nebo předpokládané datum doručení.

Volumetrická hmotnost

Hmotnost získaná přepočtem z objemu zásilky. V případě vyšší volumetrické hmotnosti než reálné, dopravci účtují výši přepravy podle ní.

Balíkoví přepravci

Přepravci, kteří se specializují na doručování zásilek z e-shopů. Většinou mají omezení pro velikost přepravovaných balíků, mají nižší cenu, ale kvalita nedosahuje prémiových přepravců.

Expresní prémioví přepravci

Nejkvalitnější přepravci, kteří se soustředí na rychlost a jistotu dodání. Jsou schopni přepravit všechny typy zásilek (malé, velké, těžké i nestandardní).

Express

Rychlá a nákladnější varianta přepravy. Doba doručení po Evropě trvá většinou 1 pracovní den, USA 1-2 pracovní dny, Asi 2-3 pracovní dny, Austrálie a Oceánie většinou 3 pracovní dny.

Economy

Levnější a pomalejší varianta přepravy. Oproti variantě Express je většinou o jeden až tři dny pomalejší, záleží na konkrétní destinaci.

Sběrná služba

Úspornější varianta ekonomy. Zboží je po cestě přeloženo na více překladištích, než se dostane k příjemci.

Dokládka

Rychlejší služba než u sběrnému servisu, kdy náklad jede napřímo až k příjemci. 

Air cargo

Letecká nákladní přeprava, která je určena spíše pro těžší a velkoobjemové zásilky realizované přes charterové lety. 

Palivový příplatek

Částka, která se připočítává k ceně za přepravu. Často se mění a reflektuje aktuální ceny benzínu a ropy. Každý přepravce má svůj palivový příplatek. V naší službě je již fixně zahrnutý v ceně přepravy.

Importní přeprava

Dovoz zboží z jakéhokoliv státu na světě do ČR.

Exportní přeprava

Vývoz zboží z ČR do jakéhokoliv jiného státu.

Transit Time

Doba přepravy, doba doručení. Udává, jak dlouho bude trvat, než bude zásilku doručena.

Track and Trace

Označení pro systém sledování zásilek. Díky tomu klient ví, kde se jeho zásilka nachází a kdy by měla být doručena.

POD (Potvrzení o doručení)

Potvrzení o doručení podepsané příjemcem. Rozlišujeme klasické papírové nebo elektronické – příjemce se podepisuje do PDA.

OOA (Out of area)

Neboli odlehlá oblast. Pokud je místo doručení nebo vyzvednutí v oblasti, která je podle přepravce méně obsluhovaná či odlehlá, je účtován speciální poplatek.

Pojištění zásilky

Pojištění proti poškození či ztrátě. Většinou by se měla pojišťovat pořizovací hodnota věci. Do určité výše je v mezinárodní dopravě za zásilku vždy odpovědný dopravce.

EPAL

Europaleta. Standardizovaný a nejčastěji používaný typ palety. Standardní rozměry jsou 120 x 80 cm a přibližná hmotnost 17 kg.

Stohovatelnost

Pojem, který říká, zda je zásilka stohovatelná čili zda je na ni možné položit další balíky nebo palety. U Nestohovatelných zásilek je často účtován poplatek.

Freight

Obecné označení pro nákladní přepravu.

Nebezpečné zboží (označené jako DG)

Zboží, které je definované jako nebezpečné pro přepravu. Každý typ nebezpečného zboží má své specifické podmínky pro přepravu a musí být náležitě označen a zabalen. Mezi nebezpečné zboží mimo jiné patří také parfémy, baterie, magnety, spreje, barvy a laky nebo čistící prostředky. Mohou se přepravovat jen za speciálních podmínek a odsouhlasením přepravce.

ADR

Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečného zboží. Stanovuje přesně, jaké zboží je považováno v silniční přepravě za nebezpečné a definuje podmínky pro jeho přepravu. 

CMR

Přepravní dokument v silniční dopravě, který se přikládá k zásilce a obsahuje veškeré informace o ní.

Incoterms

Soubor mezinárodních pravidel, která určují, do kterého bodu zásilku platí a je za ni odpovědný odesílatel a od kterého příjemce. Mají formát třípísmenné zkratky, např. DAP, EXW, FCA.

EORI číslo

Identifikátor subjektu při celním odbavení zásilky. Firmám ho přidělují vybraná pracoviště celní správy. Soukromým osobám je přidělováno online ad hoc pro každý jednotlivý případ proclívání zásilky. Pokud nemá firma EORI, nemůže přijmout ani odeslat zásilky z oblastí mimo EU.

HS kód

Unikátní číselný kód, který uvádí celní zařazení každého jednotlivého produktu. Existuje zde 21 tříd a 99 kapitol, podle kterých se produkty zařazují. Finální HS kód má deset číslic, ale používají se i obecnější zařazení s osmi nebo šesti číslicemi.

Celní odbavení

Proces, který se provádí u každé zásilky (vyjma dokumentů), která jde mimo EU. V cílové zemi pak probíhá importní celní odbavení, kdy celníci vyměří případné clo a DPH.

Celní deklarant

Osoba, která za Vás provádí celní odbavení, jestliže si ho neřeší sami. Deklarantovi musíte pro tento akt udělit plnou moc.

Pro-forma invoice

Faktura pro celní účely, která se přikládá ke všem zásilkám mimo EU, které nejsou obchodní povahy, např. vzorky, dárky atp.

Commercial invoice

Faktura pro celní účely, která se přikládá ke všem zásilkám mimo EU, které jsou obchodního charakteru (za dalším účelem prodeje zboží).

VDD

Vývozní doprovodný doklad. Doklad z exportního celního odbavení. Společně s dokladem o opuštění EU slouží při prodeji zboží jako daňový doklad do účetnictví.

JSD

Jednotný správní doklad. Dokument, kterým je zboží propuštěno do volného oběhu při dovozu do ČR.

Dočasný vývoz / dovoz

Speciální režim celního odbavení, kdy se zásilka bude vracet zpět do země odeslání. Tento režim umožňuje osvobození od případného cla a DPH. Jak v zemi, kam se zásilka posílá, tak v zemi, kam se vrací zpět.

IPPC ošetření

Ošetření neboli fumigace palet a jiných dřevěných obalů proti škůdcům. Každý obalový materiál ze surového dřeva musí být takto chráněn, pokud se zasílá mimo EU. 

FCL

Označení pro celo-kontejnerovou zásilku v námořní přepravě. Případ, kdy celý kontejner využije jeden klient pro své zboží.

LCL

Označení pro zásilku v námořní přepravě, kdy celý kontejner nezaplní zásilky jednoho klienta a jeho palety se přikládají do kontejneru k dalším menším zásilkám. 

B/L (Bill of lading)

Český konosament. Přepravní dokument v námořní dopravě. 

TEU

Označení pro kontejner 20′

FEU

Označení pro kontejner 40′

Rejdaři

Námořní přepravci, kteří fyzicky vlastní lodě a provádějí přepravu po moři. Mezi největší rejdaře na světě patří např. Maersk, Hanjin shipping nebo MSC.

IATA

Mezinárodní organizace sdružující letecké dopravce. Stanovuje podmínky pro leteckou přepravu.

IMDG

Mezinárodní předpis o námořní přepravě nebezpečných věcí. Stanovuje podmínky pro přepravu nebezpečného zboží.

FDA

Úřad pro kontrolu potravin a léčiv v USA. V Americe povoluje doručení některých typů zásilek, např. s léky a může rozhodovat o potravinových doplňcích a potravinách. 

De minimus value

Limit, který stanoví, do jaké hodnoty zboží nebude účtováno clo a daň. Každý stát má jiný limit a různé podmínky. Někde je poměrně velký, někdy bohužel i nulový.